[SLAM实践]麦轮底盘自主导航机器人立项

2020-04-27

开始搭车!!!2020年4月27日星期一开始进行自主导航机器车的搭建,之后不定期都会在本站发布本周的工作进度。

[SLAM实践]麦轮底盘自主导航机器人立项已关闭评论
1,582 热度

系统封装接口层cmsis_os-FreeRTOS API一览

2020-04-07

CMSIS-RTOS是ARM公司为统一操作系统而发布的操作系统标准软件接口。它提供了标准化的编程接口,封装了FreeRTOS、UCOS、RTX等第三方OS

系统封装接口层cmsis_os-FreeRTOS API一览已关闭评论
2,045 热度